Dr. Hayal Köksal
Publication year: 2004

Abstract

egitimde-guc-birligi   Okulda ve sınıfta sevgi, saygı ve hoşgörüyle dayanışmayı sağlamak, güç birliği yaratmak, birlikte   öğrenip birlikte üretebilmek, dolayısıyla öğrenme yolunda güç birliği oluşturabilmek amacıyla üstünde çalıştığımız bu yeni uygulama, her ders ve her düzeyde kullanılması mümkün olan, ”ortak sistem, çoklu disiplin” anlayışının yeni bir sarmal model haline getirilip sunulduğu, son derece kullanışlı çağdaş bir yöntem, bir anlayış ve bir ”MODEL”.

Özellikle sınıf içinde dersi etkin, yaratıcı ve çoklu zeka anlayışına uygun bir şekilde işlemede ve sınıf-içi sorunların birlikte, demokratik bir yapılanma içinde çözülmesinde öğretmene, okulda da okul paydaşlarıyla birlikte yine paylaşımcı ve demokratik bir anlayışla kurum sorunlarını çözmede okul müdürüne büyük yararlar sağlayabilecek bu yeni model; ezberlemeyen ama düşünüp irdeleyebilen, sorunlarını doğru olarak saptayıp bilimsel yöntemlerle çözüm yollarını üretmeye odaklı çağdaş kuşaklar yetiştirme hedefimize uygun olarak yaşama geçirebilecek bir uygulama örneği. İlköğretimin birinci sınıfında da, üniversite lisans sınıflarında da etkin, eğlenceli ve son derece öğretici bir öğrenme-sorun çözme sistematiği. Hayallerinizin gücünü, birliktelik ruhuyla ortak çözüme yönlendirmeye ne dersiniz?

 Bu kitap 2004 yılında Akademi Yayıncılık tarafından basılmış ancak baskısı tükenmiştir. Sadece 16 İmece Halkası çalışması örneği içeren kitap kısa zamanda 2. baskısı için hazırlanacak ve tahminen 4 bin civarında proje içerecektir.