Dr. Hayal Köksal
Publication year: 1998

Bu kitap 1998 yılında Dünya Yayıncılık tarafından basılmış ve Toplam Kalite Yönetimi (TKY) konusunda okuyucuyu bilgilendirmek üzere çeşitli kaynaklardan faydalanarak hazırlanmış bir başvuru  kitapçığıdır. 108 sayfalık kitabın üç sayfalık bir Kaynakça bölümü vardır. Kitap 8 Bölümden oluşmakta olup 27 Şekil içermektedir.
Bölümler:
1.Geçmişten günümüze, Sanayiden eğitime Toplam Kalite
2. Eğitimde Kalite için yepyeni bir yaşam felsefesi
3. Kalite ile mükemmel bir yaşama doğru
4. Eğitimde TKY’nin İlke ve prensipleri
5. Kalite Yönetiminde Stratejik Planlama
6. TKY’ye geçişte kullanabilecek Değişim Araçları
7. ISO 9000 Serisi, Toplam Kalite ve Eğitim İlişkisi
8. Ve Değişim başlıyor.