List

15099_10152197015764031_134300975_nDeğerli Dostlarım,
K-12 düzey öğrencileri için tasarladığım ve yürüttüğüm “Bilişimci Martılar” 14, Üniversite öğrencileri için tasarlanan “Lider Martılar Projeleri” 4. yılına giriyor. Bir dönem Londra Kingston Üniversitesi öğrencileriyle yürüttüğümüz bir “Mezunlar” projesiyle başladı bu çalışma. Boğaziçi Üniversitesinde “Sınıf Yönetimi” dersine girdiğim öğrencilerimin çoğu yine gönüllülükle bu projenin içindeler. Ders içinde gerçekleştirdikleri projeleri arzu eden öğretmen adayları bu Projenin formatına uyarlayıp değerlendirme sürecine katıyorlar. Diğer üniversiteleri de bu çalışmamıza davet ediyoruz. Hoca arkadaşlarımın veya öğrencilerin kendi girişimleriyle proje yönetimi eğitimini vererek projelerini kurgulamalarına destek veriyoruz. Üstelik Devlet Üniversitesinde okuyan arkadaşlarımız için bu çalışma ücretsiz. Bu şekilde çalışmak isteyen üniversite hocaları ve öğrencileri 1 Mart 2017 tarihine kadar bizimle görüşüp kayıt yaptırabilirler.
Bilişimci Martılar ise yine 1 Mart 2017 tarihine kadar kayıtlarını yaptırabilirler. Bu yılın ana konuları:
1. İnsan  hakları
2. Şiddet X Şiddetsizlik
3. Çevre sorunları ve Sağlık
4. Sürdürülebilir Kalkınma denince akla gelenler
5. Alternatif Eğitim Sistemleri ve Program Geliştirme
6. Engelliler ve Engelsizler arasındaki İmece için Empati

Çalışmak istediğiniz konu(lar)ı birlikte tartışalım, kararlaştırıp kotaralım. Farklı bir yolculukla ekip ruhunu, sinerji ile proje yönetimini, bunu yaparken zamanı ve çatışmayı yönetmeyi konuşalım. Teknoloji ve sosyal medyadan olabildiğince yararlanalım. Hepimize kolay gelsin. Sevgi ve barışla kalın.
Hayal KÖKSAL
Yimeder logo

 

Dear All,
The registration period for the International ICT Seagulls and Leading Seagulls projects is going to start. ICT Seagulls was designed for K-12 students and is in its 14. year. The Leading Seagulls, on the other hand, is for university students and is starting its 4th year. Once Kingston University students from London was in the project and they had conducted a very collaborative project. Last year 25 project teams were in the project. The owners were my students who took my “Classroom management” course and they had adapted the frame of their mid-term exam projects into the format of ICT Leading Seagulls. Since it was voluntary and focused to the project they did within the course, it was not considered as a burden and they seemed to have enjoyed it. This year, I have 222 students and I know most of them will be in the Project again. This year I invite again the students of all universities, inside or outside the country. Instructors or students might apply for the project, we go to their campuses and talk about the possible partnership conditions. It is a must to participate in the Training of the Project Management. It is also free for State Universities. If you would like to conduct such an international ICT project, please call us. The deadline for registration is; 1 March 2017. For ICT Seagulls Projects, which is mainly for K-12 classes, the deadline is 1 March 2017, too. Themes of this year are as follows:
1. Human Rights
2. Violence vs. Non-violence
3. Environmental Problems and Health
4. Sustainable Development at various Fields
5. Alternative Systems and Innovative Program Development in Education
6. Empathy for the realization of Collaboration and Communication between Abled and Disabled People.

Please call us as soon as possible. For, the sooner you start, the more fruitful you become. Call us; share your thoughts and plans, then we move together. Unity brings in success. Thus, you will gain the spirit of collaboration (İmece), synergy, innovative project design both theoretically and practically, time and conflict management rules and effective technology use.
We wish you good luck. With peace and love.

Hayal KÖKSAL
[email protected]
[email protected]
[email protected]