List

WE LOOK FORWARD TO SEEING YOUR PROJECTS…

CFL_6624 copyDear Colleagues,
I am going to share the needed information for the 2016 Seagulls Projects. We would like to support the future leaders of our world under the leadership of our teachers and community leaders through problem-solving skills ornamented with quality tools and ICT (Information and Communication Technologies) use effectively. I designed designed “ICT Seagulls Project” for students of K-12 levels, and then, she added a new project under the title of “Leading Seagulls Project” for university students, teacher-trainees, for the retired teachers and all the community leaders. Both projects hug not only the gifted but also the disabled participants. Faculty administrators, business world, NGO leaders and parents are all invited from all countries to support world future generations through those projects.

After 352 certified national and international projects, we claim that we are doing a good thing for the future world. We will train and follow and give needed feedback to your teams through technology. Our Methodology is “İmece Circles”. Form your team (=circle), decide on your problem area and apply. Our sharing mode is Web Page design and Blog supported by PPT Presentations both in Turkish and in English. Registration is between 10October 2015 –1 March 2016 & Projects end on 6th June 2016.

ICT Seagulls “; will be formed under the dynamic leadership of two project teachers along with 5-8 students and two parents. The role of teachers is only facilitating.

Leading Seagulls” project is for university teams, for teacher-trainees attending Faculty of Education, for retired teachers and for all community leaders including families, business world and NGOs. 2-10 members might be a good start. This is a flexible model based upon negotiation.

The supporting bodies of the projects are: “The Association for Innovative Collaboration (YİMEDER)”, “Boğaziçi University Peace Education and Research Center (BUPERC)”, “Tria Bilişim”, “Doğan Advertisement” from Turkey; and also “The World Council for Total Quality & Excellence in Education (WCTQEE)”, “City Montessori School (CMS), Lucknow, India”, “QUEST-Nepal”, “NYDT-South Africa”, “Human Dignity and Humiliation Studies Network” & “Bilim Şenliği”. Thank you very much to all of the supporting dosts.
Why Such A Project?

 • This is a very successful project, lasting for 13 years. So far, through 352 national and international projects conducted in Turkey, India, USA, UK, Nepal and South Africa, nearly 4,000 students, teachers, parents and supporting bodies participated in the project, and they are used to saying they have learned and enjoyed a lot.
 • World Council supports it, due to its aim and scope. “2002 UNESCO Peace Education” Awarded City Montessori School (CMS), Lucknow, India hosts the Awards Ceremony of it every two year during the ICSQCCs. We are thankful to Dr. Jagdish Gandhi and Dr. Vineeta Kamran for that wonderful support and hospitality.
 • It upgrades the quality of educational system with its “multiple-intelligence-based, peace-oriented, innovative and creative format” by directing the students to problem-solving steps rather than memorization. Following scientific research method and ethical application, using quality tools and statistics are needed ingredients. Students indulge in the best practices of collaborative studies through İMECE (A cultural word from the Turkish villages meaning collaboration).
 • “Sensitivity “is a very important feature like empathy. We act with the slogan of great leaders Atatürk: “Peace at home, peace in the world”. We need to learn and to teach sensitivity and understanding to cultural differences.
 • Preserving the eco system is necessary for all of us and this teaching exists within the projects.
 • Loving humanity, respecting and supporting it is essential in this project. WE NEVER APPROVE NEGATIVE RIVALRY. This year only two problems will be studied:
  Project Topics: This year we have only 3 topics:
 1. Solving problems like Atatürk and  his motto; “Peace at Home, Peace in the World” is the key words. Peace-Focused problems.
 2. Environment
 3. Ethics.

The participants determine the project area and topic. They follow the “PDCA (Plan-Do-Check-Act) Mindset” taking the following steps:

 1. Research (Literature Reviewing) and planning,
 2. Data collection for the implementation,
 3. Analyzing the collected data,
 4. Suggestions and conclusion to solve the problem.
 5. It must be kept in mind that;
 • The ethics of scientific research and project studies is essential.
 • At every step, the use of technology and quality tools is necessary.
 • The process and the outcomes should be shared via social media and the Internet to inform the community

For more information, please visit: www.bilisimcimartilar.com/english

You are invited to join those innovative projects.

—————————————————————

Değerli Eğitim Paydaşları,
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Bilişimci Martı Projesinin 13, Lider Martılar Projesinin ise 3. Yılına başlıyoruz. Şimdiye kadar beş yüz projenin kayıt yaptırıp 352 projenin başarıyla proje sürecini tamamladığını ve dört binden fazla öğrenci, öğretmen, idareci ve veli ile bu çalışmayı tanıştırdığımızı bilmek bize mutluluk ve gurur veriyor. Üçüncü yılından itibaren Hindistan, Nepal, ABD, İngiltere, Güney Afrika ve Sri Lanka gibi uluslararası platformlara da giren çalışmamız imece, kardeşlik, bilimsellik ve teknoloji desteğiyle sorun çözmeyi yeni kuşaklara kazandırmayı amaçlıyor ve onları gerçek birer LİDER olarak yetiştirmek istiyor.

BİLİŞİMCİ MARTILAR PROJESİ; ana sınıfından 12. Sınıfa kadar (k-12) engelli ve üstün yetenekli de olmak üzere tüm öğrencileri kucaklayan bir çalışma.

LİDER MARTILAR ise; on yıldan sonra üniversite ve toplum liderlerini de çalışmaya dahil etmek üzere yine Hayal KÖKSAL tarafından tasarlanmış yeni bir çalışma. Eğitim fakültelerinde okuyan öğrenci-öğretmenleri, emekli öğretmenleri, tüm üniversite çalışanlarını, yerel yönetimleri, demokratik kitle örgütlerini, aileleri ve iş dünyasını içeriyor.

352 tane hem eş hem de ulusal-uluslararası jüri değerlendirmesinden geçmiş Sertifikalı Projeden sonra gelecek için gerçekten çok iyi bir iş yaptığımızı iddia ediyoruz.

Proje esnasında teknolojiyi kullanarak; ilk eğitimi veriyor, sizi izliyor ve gereken dönütü paylaşıyoruz.

İşleyiş yöntemimiz Hayal Köksal’a “Dünya bankası, 2005 Türkiye Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması’nda büyük ödülü getiren “İMECE HALKALARI” yöntemi. Ekibini (Halkanı) kur, sorununu belirle ve uygulamaya geç.

Proje adımlarını ve sonucunu paylaşma yöntemimiz ise düzeye göre PPT sunumlar, Web ve Blog çalışmaları ve video film çekimleri.

Kayıtlar 10 Ekim 2015 tarihinde başlıyor ve en geç 1 Mart 2016 tarihine kadar sürüyor. Projenin sona erip teslim edilme tarihi ise 6 Haziran 2016.

“BİLİŞİMCİ MARTILAR” Proje ekibi iki dinamik ve adanmış öğretmenin kolaylaştırıcılığında 5-8 öğrenci ve 2 destek veliden oluşuyor.

“LİDER MARTILAR” Projesi ise genelde Eğitim Fakültesi öğrencilerinin, emekli öğretmenlerin oluşturacağı ekiplerle, iş dünyası, demokratik kitle örgütleri, yerel yönetimler aileler ve iş dünyasından katılan gönüllü kişilerin kurduğu imece halkalarıyla işliyor.

Bilişimci ve Lider Martıları Projelerinde proje yapan kişiler;

 • İşbirliği ve imecenin önemini anlıyorlar,
 • Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem alıp geliştir (PUKÖ) felsefesi ve ileri sorun çözme yöntemlerinde kullanılan kalite araçlarıyla tanışıyor ve kullanmayı öğreniyorlar,
 • Teknolojiyi, interneti ve sosyal medyayı etkin ve gereğince kullanmayı öğreniyorlar,
 • Uygulama olmaksızın kuramın pek bir şeye yaramadığı farkındalığını kazanıyorlar,
 • Çevre koruma, kültürlerarası farklılıkların öneminin ayırdına varıp tarih bilmenin önemini anlıyorlar,
 • Zamanı etkin biçimde kullanmayı öğreniyorlar,
 • Her alanda etiğin önemi ve kurallarını öğrenip uyguluyorlar,
 • İletişimin ne denli önemli olduğunu anlıyor ve
 • Her şey ve herkes için sevgi, saygı ve tolerans geliştirmeyi öğreniyorlar. Bu İmece Odaklı Projede bizimle olmak ister misiniz? 

ÖĞRENCİ ODAKLI BİLİŞİMCİ MARTILAR PROJESİ: Okul öncesi sınıflarından başlayarak Lise son düzeyine kadar yurt içi ve dışındaki bütün Türk ve Yabancı okulları kapsıyor. Engelli ve üşütün zekâlı tüm öğrenci gruplarına da açık.

YETİŞKİN ODAKLI LİDER MARTILAR PROJESİ: Emekli öğretmenleri, Eğitim Fakültesi öğrencilerini, yerel yönetimleri, STKları, İş dünyasını ve liderlerini ve Aileleri kapsıyor.

Bu Projeler; “Yenilikçi İmece Derneği (YİMEDER)”, “Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Merkezi (BUPERC)”, “Tria Bilişim”, “Doğan Reklamcılık”, “Eğitimde Toplam Kalite ve Mükemmellik Dünya Konseyi (WCTQEE)”, “City Montessori School, Lucknow, Hindistan”, “Nepal QUEST”, “Güney Afrika Gençlik Gelişim Elçiliği (NYDT)”, “İnsan Saygınlığı Network” ve “Bilim Şenliği” tarafından tanıtılıp destekleniyor. Destekleyen tüm dost kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz.
2016 Yılı Proje Konuları ve İşleyiş:  

 1. ATATÜRKÇE BAKIŞ (Mevcut sorunlara Atatürk’ün felsefesi ve yaklaşımıyla ve de onun gözlükleriyle bakıp çözüm getirilmesi). Diğer ülkeler  “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesini temel alan BARIŞ ODAKLI projeler yapabilirler.
 2. ÇEVRE
 3. ETİK

Katılımcılar proje konusunu belirleyip, PUKÖ Döngüsüne odaklı olarak şu adımları atıyorlar:

 1. Sorun alanı taraması ve planlama,
 2. Veri toplama araçlarıyla veri toplama
 3. Veri analizi
 4. Öneriler, sonuçlar.

Göz önünde sürekli tutulması gereken konular;

 • Bilimsel araştırma ve çözümleme yönteminin sürekli ve etkin kullanımı projede esastır.
 • Her adımda kalite araçları ve teknoloji kullanımı önemlidir.
 • Süreç ve sonuçların toplumla paylaşımı için sosyal medya ve İnternetin etik kurallara uygun olarak etkin kullanımı beklenmektedir.

DAHA FAZLA BİLGİ VE BAŞVURU FORMLARI İÇİN [email protected] ADRESİNE YAZINIZ.

TEŞEKKÜRLER. SİZİ YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ.

 

 

 

 

safe_image

  Posts

1 2 3 4
November 19th, 2020

INNOVATIVE TEACHERS PROGRAM

Reducing Teacher Resistance to Change and Innovations* AbstractThis paper discusses the reasons of teacher resistance to change and innovations in […]

October 11th, 2023

ICT SEAGULLS PROJECTS ENDED THE 20. YEAR

PRESS RELEASE The 20th year of the “International ICT Seagulls Projects” was completed as the result of the commitment of […]

May 9th, 2022

DO YOU WANT TO ENJOY WHILE TEACHING AND/OR LEARNING?

Here is the GUIDE! Project-Based Joyful Classroom Management (Proje Tabanlı Eğlenceli Sınıf Yönetimi) was published by Nobel Printing in April […]

April 6th, 2021

NEW YEAR, NEW RESOLUTIONS & HOPES

The new year brings new resolutions. Mine was starting to write again. I realized my dream at the beginning of […]

December 11th, 2020

İNGED ZOOM TALK with HAYAL KÖKSAL

İnged is a very special non-governmental and non-profit Organization focusing on the training and sharing needs of teachers of English […]

November 1st, 2020

REGISTRATION TIME FOR 18. INTERNATIONAL ICT SEAGULLS PROJECTS

International ICT Seagulls Project is going to start its 18th year under the difficult conditions of Covid-19 virus. Even though […]

July 8th, 2020

CORONAVIRUS (COVID-19)

Our world is combatting with a very infectious disease caused by a coronavirus, which can lead to severe illness in […]

April 16th, 2020

80th ANNIVERSARY of VILLAGE INSTITUTIONS (2)

HUGGING ALL THE NATIONS THROUGH TOTAL QUALITY in EDUCATION (TQE) & İMECE CIRCLES (SQCs) Hayal KÖKSAL, TÜRKİYEAbstract             Total Quality […]

April 16th, 2020

80th ANNIVERSARY of VILLAGE INSTITUTIONS (1)

Village Institutions were the schools of the Enlighthenment period of the Turkish Republic. It was a project of developing the […]

January 25th, 2020

YOU ARE INVITED TO THE 17. INTERNATIONAL ICT SEAGULLS PROJECT

International ICT Seagulls Project starts its “17th PROUD YEAR”.  Within the previous 16 years, we also developed Leading Seagulls and […]