List

egitimde-guc-birligi  Değerli Dostlar,
“Innovative” yani “Yenilikçi” kavramını 2005 yılında Microsoft Türkiye ile çalışmaya     başladığımızda hazırladığım kitabın önsözünü altta on yıl aradan sonra yeniden yeniymiş gibi kullanıyorum. Çünkü bu kadar yılda çok büyük  bir değişim yaşamadık bu alanda. Yenilikçilik hâlâ çok yani bir kavram olarak algılanmakta ve tanıtılmakta. Bu kitabım 2008 yılında MEB-Eğitek ilgililerince biraz değiştirilerek altta belirtilen linkte paylaşıldı. Sol yandaki kitap ise 2004 yılında 16 projeyle İmece olgusunu anlatan kitabım. Şu an dört bine yaklaşmış bu sayıyla kitabımın güncellenmesi gerekiyor.

Bu dönem bu dersi Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde yine seçmeli ders olarak veriyorum. Şu an 59 öğrencim var. “Yenilik”in 2 dakika sonra eskidiğini, önemli olanın “yenilikçilik ruhu”nun hepimizde, özellikle öğretmenlerde olması gerektiğini anlamak olduğunu anlatacağım onlara. Projelerle farklı alanlarda nasıl farklı çalışmalarda bulunabileceğimizi paylaşacağım. 15 Ocak 2015 tarihinde 15 arkadaşımla kurduğum “Yenilikçi İmece Derneği”nin özünde de yatan bu anlayış olacak, hep birlikte, daha güzele ve daha iyiye doğru…

Sevgilerimle.
Hayal KÖKSAL

YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLERLE
YENİLİKÇİ ÖĞRENCİLER YETİŞTİRME SANATI
Dr.Hayal KÖKSAL
Microsoft Türkiye
YÖP Yerelleştiricisi, Eğiticisi ve Koordinatörü (2004-2008)
http://yenilikciogretmenler.meb.gov.tr/p…/ProjeDosyalar.aspx
[email protected]
ÖNSÖZ
Teknolojik değişimin baş döndürücü bir hızla yaşandığı günümüzde öğrenci ve öğretmen arasındaki engelleri kaldırmanın en önemli ilacı yine teknoloji gibi görünüyor. Güçlü yazılım programları ve internet bilgiye erişimimizi yönlendiriyor. Yenilikçi yol ve uygulamalar öğrenci ve öğretmenlerin sınıf-içi deneyimlerine farklı heyecanlar katıyor. Esmekte olan değişim rüzgârlarından ülkemizdeki öğretmen, öğrenci ve diğer eğitim paydaşları da etkilenmekte. Bilgisayar kullanımına ilişkin basit ve ilk düzey becerilerin edinilmesinin yanısıra “21. Yüzyıl Donanımı” veya “Liderlik Paketi” diyebileceğimiz “İletişim, bilginin yönetimi, paylaşımı ve işbirliği ile gelişim” gibi kavramlar günümüz öğrencilerinin edinmesi gereken temel bilgi, beceri ve tavırların başında yer alıyor.

Microsoft’un Eğitim’de İş Birliği (Partners in Learning/PiL) inisiyatifi olarak adlandırdığı programın hedefi; içinde yaşadığımız dijital dünyada özellikle ana sınıfından lise son sınıfa kadar olan (K-12) öğrenci ve onların öğretmenlerinin öğrenme, öğretme ve sürekli gelişimlerini gerçekleştirebilme yolunda Bilişim teknolojilerini (BT) yetkin ve etkin olarak öğrenip kullanabilmelerine yardımcı olmak. Böylece öğrenme sürecini, öğrencilerin yaratıcılık ve yenilikçilik duygularını temel alarak; öğretmenin de meslekî ve bireysel gelişimiyle birlikte liderliğini öne çıkararak bireysel potansiyellerinin kullanımını doruğa yükseltebilmek. Microsoft; PiL Programında birlikte çalıştığı eğitimcilerle birlikte sınıf-içi ve dışı etkinlikleri teknoloji ile de destekleyerek iletişim ağları oluşturmakta, kaynaklara ulaşımı kolaylaştırmakta ve eğitim-öğretimin kalitesini artırarak birey potansiyelinin optimal düzeyde dışavurumunu sağlamaya çalışmaktadır. Bu inisiyatifin temel hedeflerinden bir diğeri de özellikle 6-12. sınıflar arasındaki öğrenciler için hazırlanmış. Amacı da Microsoft Ofis XP’nin Projelerde nasıl kullanılacağını gösteren bir programı dünyadaki herkes için erişilebilir kılmak. Temel BT becerilerini kazanmış öğrenci ve öğretmenlerin rahatlıkla yürütebilecekleri bu program, okul programlarına haftada üçer saatlik dersler halinde yerleştirildiğinde mucizeler yaratmış. Herkesin birer “Yaşam boyu öğrenci” olduğu dünyamızda iletişimsizlik ve sevgisizlikten doğması muhtemel her türlü kötülük, anlaşmazlık, savaş ve sonucundaki mutsuzluklara set çekmek; özde yatan ana neden!

Microsoft PiL İnisiyatifi bünyesinde “Küresel toplumu ve insan kaynağını eğitimcilerle buluşturma” sloganıyla yer alan önemli bir program var: “Microsoft Yenilikçi Öğretmenler Programı (Innovative Teachers Program)”. Ana hedefi aynı olmakla birlikte, her ülkede farklı uygulanan; ülke koşullarına, hedeflerine ve kültürel değerlerine uyarlanarak başlayan bu program içinde Türkiye de yer alacak. Bir süredir araştırma, geliştirme ve planlama süreci içinde olan Yenilikçi Öğretmenler Programı veya kısa adıyla YÖP üzerindeki pilot çalışmalar 1 Haziran 2005 tarihinde başladı. Bu çalışmada sizlere ilk grubun oluşturulması ve yönlendirilmesi için izlenen yoldan söz etmeyeceğiz ama gönüllülerden yola çıkıldığını paylaşmak isteriz. Amacımız bu eğitimi alacak olan öğretmenlere bilgilendirici ve yol gösterici bir el kitabı hazırlamanın yanısıra; “Microsoft Türkiye Yenilikçi Öğretmenler Programı”na ilgi duyanlara da aydınlatıcı nitelikte kaynak bir kitap oluşturabilmek ve şimdiye dek Bilişim Teknolojileri (BT) Eğitimi için hazırlanmış olan tüm kitapların tarzı dışında, farklı lezzette bir çalışmayı/ kaynağı okurlarımıza sunabilmek.

Kitabın ilk bölümü “Yenilikçi Öğretmen ve Programı”, “Değişim Yönetimi ve Teknoloji” ile başlayacak. Daha sonraki bölümlerde Aktif öğrenmenin temel taşlarından olan “Proje ve Problem Bazlı” Öğrenmenin ne olduğu, nasıl yürütülüp değerlendirildiği, “Çoklu Zekâ ve farklı öğrenme stilleri”nin neler olduğunu kısaca ve kuramsal olarak işleyecek. Üçüncü Bölümde “Yenilikçi Öğretmen Eğitimi” uygulamalı olarak bekliyor. Son bölümde de değişen öğretim programları temel alınarak hazırlanmış projelerin nasıl hayata geçirileceğini sizlerle paylaşacağız.

Eğitimde İş Birliği İnisiyatifi İçinde Türkiyede’de bir “Yenilikçi Öğretmenler Programı” başlatılması gereğine inanan Microsoft Türkiye’nin Projeler ve Eğitim Sorumlusu Sayın Şeniz Ciritçi ile programı Türkiye koşullarına uyarlama çalışmaları esnasında bir kitabın da programa eşlik etmesinin uygun olacağını düşündük. Bu kitabın; hem bilgisayar başında, hem sınıfta masanızın üstünde ve hem de yatağınızın başucunda yer alabileceği bir kaynak olmasını istedik. Bir öğretmenin yerini hiçbir teknolojik aygıtın, programın veya kitabın tutamayacağını biliyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki yıllarda teknolojiye uyum sağlayamayan bireylerin iş ve toplum yaşamında tutunamayacakları veya kerndilerine iyi bir pozisyon bulamayacakları da açık. Daha şimdiden bankacılık ve haberleşme dijitalleşmiş durumda. Mektup zarf ve pullar hızla tarih olmakta. Eğitim kurumlarının, bu geçişi yumuşak yapma ve bireyin uyumla memnuniyeti birleştirmesi açısından rolü ve önemi çok büyük. Yenilikçi öğretmenlerle yenilikçi kuşaklar yetiştirmeye doğru yelken açmanızı sağlayacak bu kaynakla proje-bazlı öğrenmenin inceliklerini ve zevkli ders işlemenin ipuçlarını bulacaksınız. Sizlerle paylaşılanları sınıfınıza uyarlayacak, öğrencilerinize uygun bir öğrenme platformu sağlayacak ve herşeyden öte ona ruh, sevgi ve imece anlayışını katacak sizlersiniz, değerli eğitimci dostlarımız. Hepinize şimdiden kolay gelsin!

Dr.Hayal Köksal
29 Ağustos 2005
Istanbul, Türkiye

  Posts

1 2 3 4
November 19th, 2020

INNOVATIVE TEACHERS PROGRAM

Reducing Teacher Resistance to Change and Innovations* AbstractThis paper discusses the reasons of teacher resistance to change and innovations in […]

October 11th, 2023

ICT SEAGULLS PROJECTS ENDED THE 20. YEAR

PRESS RELEASE The 20th year of the “International ICT Seagulls Projects” was completed as the result of the commitment of […]

May 9th, 2022

DO YOU WANT TO ENJOY WHILE TEACHING AND/OR LEARNING?

Here is the GUIDE! Project-Based Joyful Classroom Management (Proje Tabanlı Eğlenceli Sınıf Yönetimi) was published by Nobel Printing in April […]

April 6th, 2021

NEW YEAR, NEW RESOLUTIONS & HOPES

The new year brings new resolutions. Mine was starting to write again. I realized my dream at the beginning of […]

December 11th, 2020

İNGED ZOOM TALK with HAYAL KÖKSAL

İnged is a very special non-governmental and non-profit Organization focusing on the training and sharing needs of teachers of English […]

November 1st, 2020

REGISTRATION TIME FOR 18. INTERNATIONAL ICT SEAGULLS PROJECTS

International ICT Seagulls Project is going to start its 18th year under the difficult conditions of Covid-19 virus. Even though […]

July 8th, 2020

CORONAVIRUS (COVID-19)

Our world is combatting with a very infectious disease caused by a coronavirus, which can lead to severe illness in […]

April 16th, 2020

80th ANNIVERSARY of VILLAGE INSTITUTIONS (2)

HUGGING ALL THE NATIONS THROUGH TOTAL QUALITY in EDUCATION (TQE) & İMECE CIRCLES (SQCs) Hayal KÖKSAL, TÜRKİYEAbstract             Total Quality […]

April 16th, 2020

80th ANNIVERSARY of VILLAGE INSTITUTIONS (1)

Village Institutions were the schools of the Enlighthenment period of the Turkish Republic. It was a project of developing the […]

January 25th, 2020

YOU ARE INVITED TO THE 17. INTERNATIONAL ICT SEAGULLS PROJECT

International ICT Seagulls Project starts its “17th PROUD YEAR”.  Within the previous 16 years, we also developed Leading Seagulls and […]